Vragen? Contacteer Ons
+32 (0)3 502 45 85

Huisreglement

Algemeen

Het Pippertje is een zelfstandig kinderdagverblijf met een attest van toezicht. Dit wil zeggen dat het onder toezicht staat van Kind en Gezin. Pedagogische kwaliteitsnormen, lichamelijke verzorging, infrastructuur en aanwerving van personeel staan onder hun toezicht.

Het personeel van Het Pippertje is zich bewust van de opvoedende taak ten opzichte van uw kindje en zullen deze zo goed mogelijk uitvoeren.

Als ouder bent U altijd welkom in het kinderdagverblijf. Wij zullen U alle gewenste informatie geven en indien er problemen zijn, zijn deze ook altijd bespreekbaar. U kan met klachten altijd bij ons terecht. Indien gewenst kan U met een klacht of opmerking ook altijd terecht bij Kind en Gezin: 02 533 14 14 of klachtendienst@kindengezin.be

We hebben deze brochure opgesteld om U meer informatie te geven over de werking en de afspraken binnen het kinderdagverblijf. We hopen alvast dat deze informatie kan bijdragen tot een aangename en vertrouwde relatie tussen U en het personeel van Het Pippertje.


Organisator

Het Pippertje BVBA
Ondernemingnummer 0834 505 054
Verhoevenlei 75
2930 Brasschaat
hetpippertje@outlook.be
0474 10 50 31
03 502 45 85


Openingdagen en –uren

maandag tem vrijdag 7u – 18u

Sluitingsdagen:
2 weken in de grote vakantie (juli en augustus)
1 week tussen Kerst en Nieuwjaar (Kerstvakantie)

Feestdagen + brugdagen:
(alle sluitingsdagen + vakanties kan U terugvinden op onze website en hangt uit in Het Pippertje)


Bereikbaarheid van Het Pippertjre in noodgevallen

In noodgevallen kunnen jullie steeds de verantwoordelijke bellen:
Caroline Lemmens
Kleine Eikendreef 5
2900 Schoten
0486 61 79 54
caroline.lemmens@outlook.be


Contactgegevens van Kind en gezin

Kind en gezin
Hallepoortlaan 27 1060 Brussel
Kind en gezin-lijn : 078 150 100
Via het contactformulier op de website van Kind en Gezin:
http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp


Voorstelling van Het Pippertje

Het Pippertje is een kinderdagverblijf voor kindjes van 0 tot 3 jaar.
Het kinderdagverblijf is opgedeeld in 3 units.

 • Unit 1 : kindjes van 0 tot 12 maanden (18 plaatsen)
 • Unit 2 : kindjes van 12 tot 18 maanden (14 plaatsen)
 • Unit 3 : kindjes van 18 tot 36 maanden (17 plaatsen)
Ook kindjes met specifieke zorgbehoeften (bv: fysieke of mentale handicap, kindjes met sondevoeding,…) kunnen worden opgevangen.
In unit 1 zullen de eet- en slaapgewoonten van thuis zoveel mogelijk worden overgenomen. Wanneer uw kindje overstapt naar unit 2 zal geleidelijk aan overgeschakeld worden op het dagritme van de leefgroepen (unit 2 en 3)

Dagindeling :
 • vanaf 7u: onthaalmoment
 • tussen 9u30 en 10u: drankje en tussendoortje
 • van 10u tot 11u30: activiteit (knutselen, voorlezen, buitenactiviteit, enz )
 • van 11u30 tot 12u30: middagmaal
 • van 12u30 tot 14u30: middagslaapje (kindjes die wakker zijn, kunnen vrij binnen of buiten spelen)
 • van 14u30 tot 15u: drankje en tussendoortje
 • van 15u tot 17u: activiteit
 • vanaf 17u: ophalen van de kindjes (andere kindjes kunnen vrij spelen tot ze worden opgehaald)
Wij proberen de pedagogische aanpak van thuis zoveel mogelijk te respecteren.

Het Pippertje beschikt over een inkomhal met veiligheidsdeur met code. Hierdoor kunnen we garanderen dit niet zomaar iedereen binnen kan in het kinderdagverblijf. Er is voldoende speel- en rustruimte. Er is ook een grote tuin aanwezig die de kinderen op een veilige manier kunnen bereiken. Bij de inrichting werd alles uitgevoerd naar de normen van Kind en Gezin.

In Het Pippertje worden elke dag verse maaltijden geleverd door een traiteur (Agapé). Er wordt rekening gehouden met speciale voedings- en dieetvoorschriften.


Administratieve voorwaarden

Om een vergunning te krijgen moeten we voldoen aan een aantal voorwaarden. We beschikken over een huisreglement. In dit reglement worden belangrijke afspraken met onze ouders vastgelegd. De ouders ontvangen een exemplaar van dit reglement vóór de inschrijving. Dit wordt samen met de verantwoordelijke overlopen om misverstanden te vermijden. Ouders ondertekenen het reglement en aanvaarden hierdoor de werkingsmodaliteiten.

In Het Pippertje werken we ook met een inlichtingenfiche van de kinderen die opgevangen worden. Deze fiche helpt ons om rekening te houden met de eet-, speel-, slaap- en verzorgingsgewoonten, gedragskenmerken en medische gegevens. Het is belangrijk om over voldoende informatie te beschikken als er een dringende interventie nodig is.

We houden ook een aanwezigheidsregister bij. Hierdoor is iedereen altijd op de hoogte van het aantal aanwezige kinderen en kunnen wij ook tegenover derden aantonen dat we onze capaciteit respecteren.

We beschikken over de nodige verzekeringen (bv Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering tegen lichamelijke ongevallen, enz).

Het Pippertje is in het bezit van een gunstig brandweerverslag. We beschikken ook over een brandveiligheidsplan dat de evacuatieroutes en de plaats van de brandbestrijdingsmiddelen aangeeft.

Iedere medewerker is in het bezit van een doktersattest en een bewijs van goed gedrag en zeden.


D-Care digitaal systeem

Het heen-en weerschriftje is vervangen door een digitaal systeem waarin alle belangrijke informatie terug te vinden is. Op het einde van de dag wanneer we het kindje afmelden krijgen de ouders een mail met alle belangrijke informatie zoals Wanneer heeft het kindje gegeten? Wanneer heeft het kindje stoelgang gemaakt?, Heeft het kindje goed geslapen?,…

Ouders kunnen dit mailtje beantwoorden en vragen stellen indien nodig.

Onze medewerkers zullen U bovendien dagelijks vertellen hoe de dag verlopen is.

Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat iedereen over voldoende informatie beschikt om op een goed manier in te spelen op de behoeften van uw kindje.


Pedagogische principes

In Het Pippertje werken we volgens enkele belangrijke pedagogische principes.

We benaderen elk kindje op een individuele manier en houden rekening met zijn of haar ontwikkelingsgraad.

Geborgenheid en vertrouwen schept een goede band tussen de kinderen en de verzorgers.

Ook het onderlinge vertrouwen tussen U en het personeel van Het Pippertje is heel belangrijk. Wij zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat U uw kindje elke dag met een gerust hart naar onze opvang brengt.

In Het Pippertje trachten we een huiselijke omgeving te creëren. We proberen ervoor te zorgen dat uw kindje zich thuis voelt bij ons. Elk kindje heeft een eigen bedje, een eigen kastje en een eigen plaats aan tafel. Een knuffelbeer of tut mag natuurlijk altijd meekomen van thuis.

De verzorgsters zullen dagelijks verschillendeboeiende en leerrijke activiteitendoen. Hierdoor wordt de taalvaardigheid, de motorische ontwikkeling en de ontdekkingswereld van uw kindje verruimd.

Wij vinden het heel belangrijk dat er over alle aangename en onaangename ervaringen, conflicten, vragen of angsten in verband met de ontwikkeling van uw kind zo snel en effectief mogelijk gecommuniceerdwordt. Ouders kunnen altijd terecht bij de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.


Prijs voor de kinderopvang

Alles wat uw kindje nodig heeft, is in de prijs inbegrepen : pampers, voeding, verzorgingsproducten,…

U betaalt een vaste maandprijs. Ouders zullen ongeveer in de helft van de maand een voorschotfactuur ontvangen voor de komende maand. Deze factuur moet betaald vóór het starten van de te betalen opvangmaand. Bij niet-betaling na de 1ste van de maand zal een boete worden aangerekend van 25 euro.

Extra dagen, extra uren, weekenddagen of eventuele nachtopvang worden extra op het maandelijks bedrag gerekend, hiervoor ontvangen ouders een restfactuur op het einde

van de maand. In de vaste maandprijs worden een aantal gratis dagen berekend die afhankelijk zijn van het aantal dagen/week dat uw kindje in de opvang aanwezig zal zijn. Door deze gratis dagen mag uw kindje 3 weken/jaar afwezig zijn in de opvang. Ziektedagen zitten in deze dagen inbegrepen. Je kindjes mag uiteraard meer dagen/jaar afwezig zijn maar de maandprijs die U betaald blijft dan ongewijzigd.

Jaarlijks ontvangt U een attest van uw betaalde bijdrage voor de opvang tijdens het vorige kalenderjaar. Dit dient U bij uw belastingaangifte te voegen.

Prijslijst:


Waarborg

Bij de inschrijving wordt een waarborg gevraagd. De waarborg bedraagt 300 euro. Deze moet gestort worden op de rekening van Het Pippertje
BE34 7310 1651 1290. De waarborg krijgt U terug op het einde van de opvangperiode. Deze waarborg kan worden ingehouden indien de opvang op uw initiatief niet doorgaat en/of er niet gestartwordt met de opvang of wanneer u op het einde van de opvangperiode de opzegtermijn niet respecteert. Indien er op het einde van de opvangperiode nog openstaande facturen zijn, dienen deze eerst betaald te worden alvorens de waarborg wordt teruggegeven. Bij niet betaling van deze facturen wordt de waarborg ingehouden.


Brengen en afhalen van het kind

Het tijdstip voor brengen en ophalen van uw kindje wordt afgesproken tijdens het opmaken van het opvangplan. Gelieve deze tijdstippen ook te respecteren om zo de rustpauzes en structuur van alle kinderen niet in gedrang te brengen.

Indien uw kindje later komt of onverwacht afwezig zal zijn, zouden wij graag een telefonische verwittiging/bevestiging hebben vóór 9u.

Bij het afhalen wordt U een kwartiertje voor sluitingstijd verwacht, zodat er nog genoeg tijd is om de nodige informatie aan U mee te delen. Laattijdig ophalen (na 18u) bedraagt 15 euro per begonnen kwartier en dient cash betaald te worden bij ophalen.

Indien iemand anders uw kindje zou komen ophalen vragen wij U ons hier zeker van te verwittigen. Onze medewerkers mogen ten alle tijden vragen naar de identiteitskaart van deze persoon.


Ziekte of ongeval van het kind

Indien uw kindje ziek wordt tijdens de opvang zullen we U verwittigen en vragen wij om uw kindje te komen halen.

Indien uw kindje een besmettelijke ziekte heeft gehad, vragen wij een doktersbewijs mee te brengen van volledige genezing.

Geneesmiddelen kunnen alleen worden toegediend op doktersvoorschrift. Vraag dus steeds aan uw arts om een attest te schrijven voor het kinderdagverblijf.


Afwezigheid van het kind

Indien uw kindje later komt of onverwacht afwezig zal zijn, zouden wij graag een telefonische verwittiging/bevestiging hebben vóór 9u.

In de vaste maandprijs worden een aantal gratis dagen berekend die afhankelijk zijn van het aantal dagen/week dat uw kindje in de opvang aanwezig zal zijn. Door deze gratis dagen mag uw kindje 3 weken/jaar afwezig zijn in de opvang. Ziektedagen zitten in deze dagen inbegrepen. Je kindje mag uiteraard meer dagen/jaar afwezig zijn maar de maandprijs die U betaald blijft dan ongewijzigd, ook als uw kindje afwezig is geweest door ziekte!

Vakantieplannen of geplande afwezigheid kunnen jullie altijd melden bij de verantwoordelijke of bij de medewerkers.


Wennen

Voor veel ouders en kindjes is de start in een kinderdagverblijf een grote en moeilijke stap. Alle ouders en vooral kindjes moeten de kans krijgen om aan deze nieuwe situatie te wennen. We hebben daarom een wenbeleid opgesteld. De manier van wennen is voor iedereen anders, we bekijken dus samen met jullie hoe we dit het beste organiseren.

Wij stellen meestal volgend plan voor:

 • Dag 1 : +-2 uurtjes
 • Dag 2 : een halve dag (met eten en/of slapen)
 • Dag 3 : een hele dag
Deze dagen vinden plaats vlak voor de start van de opvang en worden niet aangerekend.


Toegang tot alle ruimtes

In Het Pippertje zijn alle ouders ten alle tijden welkom. Alle ruimtes zijn toegankelijk.

We vragen wel om overschoentjes aan te doen bij het betreden van de ruimtes waar kindjes spelen. De overschoentjes staan ter beschikking bij de inkom.


Klachten

Als ouder hebben jullie het recht om klachten te uiten.

Bij voorkeur kunnen jullie de klacht eerst melden aan de verantwoordelijke van Het Pippertje of bij de verantwoordelijke begeleidster van elke groep. Dit kan mondeling, via mail info@hetpippertje.be en/of telefonisch (0474/10.50.31 of 03/502.45.85)

Een klacht indienen kan ook bij:
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
e-mail: klachtendienst@kindengezin.be
telefoonnummer klachtendienst 02/533.14.14


Privacy

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van de kinderopvang. De gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving.

Het Pippertje verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.


Verzekering

Een kinderdagverblijf moet volgens het Vergunningsbesluit volgende verzekeringen hebben afgesloten:

 • Verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid
 • Verzekering voor lichamelijke ongevallen van de kinderen
Deze verzekering zijn beide door Het Pippertje afgesloten bij BALOISE INSURANCE.


Inlichtingenfiche van het kind

Voor ieder kind houden we een inlichtingenfiche bij waarin persoonlijke gegevens van het kind en het gezin staan. We vragen om deze fiche in te vullen vóór er gestart wordt met de opvang. Indien we niet in het bezit zijn van een inlichtingenfiche kunnen we het kindje niet opvangen. Ouders hebben op elk moment het recht om de inlichtingenfiche van hun eigen kind in te kijken en te verbeteren.


Aanwezigheidsregister

In Het Pippertje maken we gebruik van een digitaal systeem (D-Care) dat de aanwezigheden registreert. In het aanwezigheidsregister wordt er per dag geregistreerd welk kind aanwezig is met tijd van aankomst en vertrek. De tijdsaanduiding wordt geregistreerd met uren en minuten zodat er achteraf geen discussie ontstaat over de totale aanwezigheidsduur per opvangdag. De begeleiders melden het kindje aan bij het binnenkomen en uit bij het buitengaan.

Ouders kunnen deze registratie altijd opvragen.


Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek wordt nog opgesteld.


Wijziging van het huishoudelijk reglement

Het Pippertje kan het huishoudelijk reglement wijzigen zonder het akkoord van de ouders. Elke wijziging in het nadeel van het gezin, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, zullen we minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk laten weten. In dit geval heb je het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarde dat je dit doet binnen de 2 maanden nadat je op de hoogte gebracht werd.